norby.org

 

 

 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Varför heter gatan så?

Här följer en förklaring till namnen på en del gator i Norby. Många gator fick byta namn 1947, då Bondkyrko kommun slogs samman med Uppsala kommun. Då fick Uppsala många "dubbla" gatunamn som var alltför lika.

 

De ursprungliga namnen hade ofta anknytning till något som faktiskt fanns längs gatan, t.ex. Hörnstensvägen eller Konsumvägen. Senare har gatorna ofta fått namn efter olika teman som lantbruk (t.ex. Plöjarvägen) eller svampar (t.ex. Kantarellvägen och Musserongränd).

För den som är mer intresserad av gatunamnen i Uppsala rekommenderas boken "Uppsalas gatunamn" av Mats Wahlberg. Den finns att köpa i bokhandeln.

 

De äldsta gatunamnen

Alvägen

Alvägen har troligen hetat så sedan 20-talet.

Björkhagsvägen

Björkhagsvägen hette Björkvägen fram till 1947 men fick byta namn, troligen för att inte förväxlas med Björkgatan. Namnet kommer antagligen från de stora björkar som finns längs vägen.

Fältvägen

Fältvägen har troligen hetat så sedan 20-talet. Innan nuvarande Valsätra bebyggdes kom man ut på ett fält där den här gatan börjar (eller slutar).

Konsumvägen

Konsumvägen har ett lite ovanligt namn, och den har faktiskt fått sitt namn av att det låg en Konsumbutik på gatan. Den låg i korsningen med Södra Parkvägen. Namnet är ursprungligt och gatan kallades troligen så redan på 1920-talet. Själva Konsumbutiken lades ner så sent som 1993.

Nya Valsätravägen

Vägen hette ursprungligen Tvärvägen, men 1947 fick den namnet Nya Valsätravägen. Nuvarande Vårdsätravägen hette då nämligen Valsätravägen.

Slåttervägen

Slåttervägen fick sitt namn 1947, kanske i anslutning till Sätervägen som också fick sitt namn samtidigt.

Före 1947 hette vägen Gårdsvägen, eftersom den leder fram till Valsätra gård. 

 

 

 

 

Lugnet

 

Området Lugnet ligger söder om Trädgårdsstaden. Det har fått sitt namn efter fastigheten Lugnet som byggdes 1917.

   Många gator i Lugnet fick byta namn 1947-48, efter sammanslagningen av Bondkyrko kommun med Uppsala kommun.

Fingerlavsvägen

Fick sitt namn 1960, efter de omgivande kvartersnamnen.

Grandungevägen

Gatan fick sitt namn 1948. På den tiden var det skog intill vägen, kanske en grandunge. Idag ligger Trädgårdsstaden där den skogen stod.

Lugnvägen

Namnet på vägen är ursprungligt och kommer förstås av fastigheten Lugnet.

Lövhultsvägen

Bytte namn 1948. Före det hette den Bergsvägen, och tidigare än så Bergavägen.

Martallsvägen

Bytte namn 1948. Före det hette den Ringvägen.

Porsvägen

Fick sitt namn 1948. Kanske växte det pors i den sanka mark som då fanns i skogen väster om vägen.

 

Malmaområdet

 

Malmaområdet ligger öster om Vårdsätravägen. I den kommunala stadsdelsindelningen hör området till Valsätra, men historiskt hör stora delar av nuvarande Norby ihop med Malmaområdet och Malma gård.

Malmavägen

Malmavägen ligger öster om Vårdsätravägen, och leder till Malma gård. Namnet på den nuvarande vägen tillkom 1948.

Namnet fanns dock redan tidigare, på en bit av vägen till Malma gård som låg väster om Vårdsätravägen.

Ristvägen

Fick sitt namn 1966, av kvartersnamnet Plogristen.

Sandmovägen

Bytte namn 1948. Före det hette den Sandvägen.

Såningsvägen

Fick sitt namn 1977.

 

 

 

Kategorinamn

 

Många gator i Norby som har fått namn i "modern tid" har fått namn efter vissa teman eller kategorier.

Tema Svampar:

Eksoppsvägen (1989)

Kantarellvägen (1960)

Kremlevägen (1962)

Murkelparken (1962)

Murkelvägen (1960)

Musserongränd (1962)

Skivlingsparken (1960)

Skivlingsvägen (1962)

Svamptorget (1960)

Svampvägen (1960)

Tryffelvägen (1989)

Tema Lantbruk:

Kuskvägen (1960)

Plöjarvägen (1956)

Rättarvägen (1956)

Torparvägen (1960)

Vallarparken (1960)

Tema Jakt:

Alla kvartersnamn söder om Malmaskolan har anknytning till jakt, och därför har också ett par gator fått det.

Hagelgränd (1960)

Stövarvägen (1960)