norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Norby anno 1950

Så här såg södra delen av Norby ut 1950. Fast då hette området Valsätra! Namnet Norby var förbehållet området norr om Tallbacksvägen.

Längst ner i bilden ser man korsningen Norbyvägen-Vårdsätravägen. Det är alltså Vårdsätravägen som slingrar sig upp längs högra sidan. Längst upp i högra hörnet ser man husen längs Malmavägen. Området i nedre bildkanten är Lugnet. Och på det öppna fältet långt upp till vänster ligger Malmaskolan idag.

Flygfotot är taget 1950 av Uppsalafotografen Oscar Bladh. originalbilden finns i Uppsala- och Upplandssamlingen vid Uppsala stadsbibliotek. Fler flygfoton över Norby och Uppsala finns på Uppsala kommuns hemsida.

(Mars 2006)