Det var på 1920-talet som villabebyggelsen började växa fram i det som idag kallas Södra Norby.
Ägaren till Valsätra gård började då stycka av egnahemstomter från sina omfattande ägor. Området kallades Malma och Norra Valsätra. Från Södra Norby gård styckades också tomter av. Det området kom att kallas Lugnet.
Egnahemslånen gjorde att fler människor kunde bygga hus och skapa trädgårdar.
Trädgårdarna med frukt och grönsaksodling var viktiga för försörjningen. Vårt område var en arbetarstadsdel där en stor del av nybyggarna arbetade på Ulleråkers sjukhus.

Här finns hus från de flesta årtionden sedan 1920-talet fram till idag. Undantaget är de perioder då det varit byggstopp i väntan på kommunalt vatten och avlopp. Därför finns det mycket få 1950-tals hus.

På 1950 och 60-talet stadsplanerades området och centrumbildningen Svamptorget skapades. Då tillkom också många flerfamiljshus och radhus. I mitten av 1960-talet fick vi också vår första skola: Malmaskolan!