Vi är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av villaboende som verkar för att trevnad och goda förhållanden råder i området.

Föreningen ser som sin uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör vägar, kommunikationer och annan offentlig service, fritidsområden, gemensamma anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boende- miljön inom området.
Alla villaboende hushåll i Norby söder om Tallbacksvägen, i Lugnet och i Malmaområdet är välkomna som medlemmar i Södra Norby villaförening.

Föreningens stadgar hittar du under Styrelse och kontakt-menyn eller här.

Avgiften är 80 kronor/år och hushåll. Bankgiro är: 364-0174.
Du kan också swisha till: 123-231 78 57. OBS! Ange namn och adress, så vi vet vem som betalat.