Norbydagen 2023 lördag 19/8 kl. 10-13

Lördagen den 19/8 kl. 10-13 kommer Norbydagen att traditionsenligt gå av stapeln i Skivlingsparken. En blandning av aktiviteter kommer att […]

Anders Sonesson

Föreningens kassör Anders Sonesson har avlidit, några månader innan hans 80-årsdag. Vi sörjer en person som alltid bidragit med engagemang, […]

Nyhetsblad Januari 2023

Årets första informationsblad har lagts i medlemmarnas brevlådor, inklusive ett inbjudande extrablad till potentiellt nya medlemmar.